Generationsskifte og/eller salg af virksomhed  
Der er tale om et generationsskifte, når
  • Børn køber virksomheden af forældrene
  • En medarbejder eller en helt tredje person/selskab træder ind i ejerkredsen i en virksomhed
Generationsskifte eller salg af en virksomhed er en stor beslutning. Der skal sættes fokus på både de bløde og hårde værdier. Det kræver lange overvejelser og ofte tager det år at forberede, før virksomheden er helt klargjort til salg eller et generationsskifte.

Det er derfor vigtigt at planlægge et generationsskifte eller et salg i god tid - ofte flere år før det skal effektueres. På den måde kan overdragelsen ske på bedste mulige vis og med hensyn til både økonomiske og mere personlige elementer.

Hos os får du blandt andet:
  • Oplæg og overblik over forskellige løsningsmodeller
  • En kompetent og aktiv sparringspartner
  • Rådgivning under hele planlægningsforløbet, herunder finansiering, valg af løsningsmodel m.m.
  • Rådgivning om hvordan du sikrer en fortsat positiv udvikling af virksomheden efter overdragelsen
Går du og overvejer salg eller generationsskifte, så kontakt os for et uforpligtende møde.